En un món en xarxa, on l’accés a la informació s’ha convertit en una necessitat i alhora en un dret ciutadà, la conservació de les dades i els documents ha esdevingut el principal factor per a garantir aquest accés. La creació d’arxius digitals, que facin accessible aquesta informació més enllà de les barreres del seu ús immediat i de l’obsolescència tecnològica, és ara més que mai un requisit de servei al qual cap organització, pública ni privada, pot renunciar. No es tracta només de construïr dipòsits passius, on s’emmagatzemi aquella informació que té un ús retrospectiu; es tracta de garantir que qualsevol ens que presti un servei, públic o privat, conservi de forma perdurable les dades i documents que en són evidència i que permeten parlar de transparència real i efectiva. I això implica l’ús de tècniques de preservació digital.

La preservació digital, o conservació a llarg termini de documents electrònics, fa anys que evoluciona i pren lloc al mercat de les tecnologies de la informació. Es disposa de tecnologia, mètodes i experiència suficients arreu del món per afirmar que és un camp de coneixement en procés de creixement i consolidació. Però aquesta solidesa del concepte contrasta amb la migradesa d’experiències i d’implantacions operatives a casa nostra, tant en l’àmbit públic com privat, i especialment en l’àmbit dels arxius. És per aquest motiu que el proper Congrés d’Arxivística de Catalunya, que tindrà lloc a Lleida el proper mes de maig, vol contribuïr a reduïr aquesta distància i promoure un major nombre d’iniciatives de preservació digital en l’àmbit dels arxius i la gestió de documents. I vol fer-ho a partir de tres eixos de debat:

.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA DE L’ANGLÈS AL CATALÀ 

Sol·licitud d’informació

Presentació del XVè Congrés d’Arxivística de Catalunya. Preservació Digital. Accés Permanent

image_pdf