QUI SÓM

La identitat digital, la signatura electrònica i les evidències electròniques, són elements imprescindibles per a garantir la validesa de les transaccions i procediments electrònics.

La identitat és un tema controvertit a Internet. De vegades els usuaris prefereixen mantenir-se en l’anonimat, però en altres ocasions és necessari saber que la persona amb la qual s’està treballant és qui diu ser. Validated ID és una entitat tecnològica de recent creació que neix amb vocació de prestació de serveis que ofereixin seguretat jurídica a les operacions d’identificació d’individus per part d’entitats públiques i privades.

El principal objectiu de Validated ID és per tant la provisió de components i serveis que permetin a entitats i persones la transformació de processos tradicionals en altres nous, més eficients i completament electrònics, que eliminin tota necessitat de suport paper com a suport d’evidències i que ofereixin les suficients garanties de seguretat tècnica i jurídica amb un baix impacte en integració de sistemes, alineant-nos amb les actuals tendències en TIC