slider_web_01
slider_web_01
9:00 a 9:30

Recepció i acreditació dels participants

9:30 a 10:00

Inauguració

10:00 a 11:00

El sistema de gestió documental: usos ampliats al sector públic

11:00 a 11:30

Pausa-cafè

11:30 a 12:00

SESSIÓ PARAL·LELA 1

Showroom

11:30 a 12:00

SESSIÓ PARAL·LELA 2

Showroom

12:00 a 13:00

La classificació i la descripció avui

13:00 a 14:00

L’aplicació de regles d’avaluació en entorns electrònics

14:00 a 15:00

Dinar

15:00 a 16:00

SESSIÓ PARAL·LELA 1 La gestió documental al (gran) sector privat: necessitats i usos ampliats

15:00 a 16:00

SESSIÓ PARAL·LELA 2  El mercat de la gestió documental

16:00 a 16:15

Pausa-cafè

16:15 a 16:45

SESSIÓ PARAL·LELA 1

Showroom

16:15 a 16:45

SESSIÓ PARAL·LELA 2

Showroom

16:45 a 17:15

Amb E d’error (i d’èxit): què fem malament, i què fem bé?

9:00 a 10:00

Fins on i com hem d’externalitzar?

10:00 a 11:00

La gestió documental basada en dades

11:00 a 11:30

Pausa-cafè

11:30 a 12:00

SESSIÓ PARAL·LELA 1
Showroom

11:30 a 12:00

SESSIÓ PARAL·LELA 2
Showroom

12:00 a 13:00

Noves tecnologies aplicables a la gestió documental: Blockchain

13:00 a 14:00

La informació com a testimoni: eDiscovery

14:00 a 15:00

Dinar

15:00 a 16:00

SESSIÓ PARAL·LELA 1
L’evolució recent de la normativa tècnica en gestió documental

15:00 a 16:00

SESSIÓ PARAL·LELA 2
Noves tecnologies aplicables a la gestió documental: la gestió i la conservació

16:00 a 16:15

Pausa-cafè

16:15 a 17:15

SESSIÓ PARAL·LELA 1
Les solucions disponibles al sector públic català: demostracions pràctiques

16:15 a 17:15

SESSIÓ PARAL·LELA 2
Noves tecnologies aplicables a la gestió documental: solucions a l’abast de tothom

9:00 a 10:00

La governança de grans sistemes de gestió documental

10:00 a 11:00

El patrimoni arxivístic

11:00 a 11:30

Pausa-cafè

11:30 a 12:00

SESSIÓ PARAL·LELA 1
Showroom

11:30 a 12:00

SESSIÓ PARAL·LELA 2
Showroom

12:00 a 13:00

La figura del gestor documental: la visió dels professionals del futur

13:00 a 13:30

Cloenda