Objectius

Evidenciar el rol de la gestió documental com a fonament del govern obert i l’economia digital

Impulsar l’ús de l’arxiu com a mecanisme de reparació i justícia socials

Exposar l’impacte de l’ús de tecnologies descentralitzades en la governança de la informació

Conscienciar sobre la impossibilitat d’accés a llarg termini als fons generats en plataformes socials privatives

Fomentar models de tractament participatiu al llarg de tot el cicle vital de les dades i documents