QUI SÓM

Amb un treball en equip i amb els millors professionals, per donar resposta a una varietat de serveis com podrien ser:

Digitalització, catalogació, descripció i inventari de fons; Externalització de serveis; Identificació dels documents i de les metadades necessàries per una eficaç gestió del coneixement; Establir sistemes de preservació de la informació; Definició i implantació de polítiques documentals; Implantació d’eines d’arxiu, de gestors documentals, de gestió de col·leccions museístiques, de gestió de col·leccions multimèdia, catàlegs bibliogràfics, etc.