Josep Fernández i Trabal

Josep Fernandez i Trabal és Doctor d’Història Medieval i arxiver. Professor d’història a la Universitat de Barcelona (1999-2006) i a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB (a partir del 2005). És tècnic del cos d’Arxivers de la Generalitat de Catalunya i cap de l’àrea de Fons Històrics de l’Arxiu Nacional de Catalunya. En l’actualitat és el coordinador del Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya.