Cindea Saranz

Coordinadora de projectes en l’àrea de Gestió de la Relació amb el Ciutadà d’ABSIS–Wolters Kluwer