Aniol Maria

Arxiver especialitzat en l’entorn digital i les xarxes socials. Llicenciat en Història per la Universitat Rovira i Virgili l’any 2012. I Màster oficial d’Arxivística i Gestió de Documents per l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2014. Va iniciar-se professionalment a l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona, i des de llavors ha treballat tan en arxius públics com privats. És membre del Grup de treball Dades i Transparència de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya.