M. Àngels Suquet

El primer contacte amb els arxius va ser el 1991, fent pràctiques a l’Arxiu Capitular de Girona, on transcrivia, traduïa i feia regest de documents medievals. Ha treballat especialmenten implantació de sistemes de gestió de documents,  en tractament de fotografies als arxius i en gestió cultural.

L’any 1991, va ser sòcia fundadora de l’Associació al Servei del Patrimoni, que, l’any següent, es va convertir en l’empresa de serveis L’ASSERP SC Gestió d’Arxius i Patrimoni Cultural, en funcionament fins l’any 1995. Com a consultora privada, ha realitzat una vintena de projectes i intervencions en documentació pública i privada

Entre 1993 i 1996 va ser la coordinadora de l’Arxiu d’Imatges Emili Massanas de la Diputació de Girona.

Del 1997 fins al 2000 va ser tècnic de gestió al Centre Cultural la Mercè, de l’Ajuntament de Girona, com a responsable de l’Aula d’Humanitats, coordinant cursos, cicles de conferències i diverses publicacions.

Des de l’any 2000 treballa a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, que dirigeix des de l’any 2007, ocupant-se de la coordinació de la implantació del SGD, de la direcció de la revista L’Arjaui del Servei Pedagògic (Tallers d’Història).

Ha impartit nombrosos cursos i xerrades. Ha estat professora de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (Universitat Autònoma de Barcelona) des del curs 2008-2009 fins al curs 2017-2018. Ha publicat més d’un centenar d’articles, alguns sobre aspectes tècnics i metodològics de l’arxivística i d’altres fent difusió cultural del patrimoni documental de Sant Feliu de Guíxols